Rexhep Mala Str. 28A, 10000 Prishtina Kosovo

 

Rreth nesh

Stress-Free Corner është një start-up i krijuar si pjesë e inkubatorit fillestar të ICK. Kompania ka zhvilluar një platformë online, e cila synon të ndihmojë individët dhe kompanitë të identifikojnë pikat e stresit dhe të krijojnë mekanizma për menaxhimin e stresit të përgjithshëm.

Misioni

Misioni i Këndit Pa stres është të ndihmojë individët të identifikojnë dhe menaxhojnë stresin, si i tillë duke kontribuar në mirëqenien e tyre të përgjithshme dhe mendore.

Visioni

Stress-Free Corner synon të bëhet kompania lider në ofrimin e zgjidhjeve të menaxhimit të stresit, si e tillë duke krijuar programe trajnimi bazuar në kërkimet e kryera.

 

Platforma do të jetë e disponueshme në shqip dhe anglisht dhe një ekip profesionistësh do të punojnë 24/7, në mënyrë që klientët të kenë mundësi të marrin ndihmë sa herë që kanë nevojë. Platforma do të kontribuojë në një rritje të mirëqenies mendore dhe të përgjithshme të përdoruesve të saj, si e tillë duke rritur qëndrueshmërinë dhe produktivitetin në punë.

Vlerat

Mënyra se si do të fillojmë komunikimin me ju, ndërtimin e marrëdhënieve, ndërveprimin dhe ofrimin e shërbimeve tona do të bazohet në vlerat në të cilat ne besojmë, mbi të gjitha. Në përputhje me vlerat tona, ne do t'ju sjellim atë që është shumë e rëndësishme për ne.

Profesionalizmi – Në strukturën tonë, angazhimi ynë shihet si rritje profesionale përmes zhvillimit të vazhdueshëm dhe mbikëqyrjes profesionale, pjesëmarrjes aktive në programet e vetë-zhvillimit dhe vetë-reflektimit. Komunikimi brenda kompanisë është i orientuar në formën që lehtëson ndërveprimin dhe shkëmbimin e ideve, duke nxitur zgjidhjen krijuese të problemeve që çon në një prani të fortë profesionale në çdo veprim.

Integriteti – Etika profesionale në kompaninë tonë pasqyron kontributin e të gjithë stafit dhe bazohet në parimet bazë, normat e shërbimeve speciale, diversitetin kulturor dhe gjeografik. Një nga asetet më të rëndësishme në kompaninë tonë është integriteti, duke na mundësuar të krijojmë marrëdhënie ndërpersonale në një mjedis që na frymëzon të mbajmë arsyetim të lartë me ju.

Prezenca – vlera e pranisë është shumë e rëndësishme për ne, veçanërisht në ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe të shëndetshme me të gjithë ju. Duke qenë prezent, ne fokusohemi më shumë në kërkesat dhe nevojat tuaja, duke na mbështetur që të kemi një pamje më holistike të shërbimeve tona, afatgjatë dhe më të qëndrueshme.

Vitaliteti – si një nga pikat e forta thelbësore për jetën, fokusimi në qëllimet tona, njohja e asaj që duam t'ju sjellim, na mundëson të qëndrojmë të sigurt dhe të përfaqësojmë vitalitetin tonë personal dhe profesional.

Dhembshuria – Ne vlerësojmë që dhembshuria është e rëndësishme si ne në jetën tonë dhe në punën tonë në përgjithësi. Është një nga vlerat që na shoqëron në përvojat tona njerëzore. Ne do të kujdesemi që kjo vlerë të na shoqërojë në marrëdhëniet tona me ju, duke na ofruar mundësinë të përgjigjemi me mirëkuptim, durim dhe dashamirësi.

info@stressfreecorner.co
Copyright © Stress Free Corner 2021 | Zhvilluar nga ?
sqAlbanian