Rexhep Mala Str. 28A, 10000 Prishtina Kosovo

 

Testi individual i stresit

Testet e Arritjes

Testet e arritjeve zhvillohen për të matur aftësitë dhe njohuritë e mësuara në një nivel të caktuar klase, zakonisht përmes udhëzimeve të planifikuara, të tilla si trajnimi ose mësimi në klasë. Testet e arritjeve shpesh kontrastohen me testet e aftësisë.

Testi i personalitetit

Testet e personalitetit janë krijuar për të nxjerrë sistematikisht informacion rreth motivimeve, preferencave, interesave, përbërjes emocionale dhe stilit të ndërveprimit të një personi me njerëzit dhe situatat.

Testet e Qëndrimit

Një test qëndrimi është një pyetësor që përmban një grup pyetjesh (10 deri në 15) që kanë të bëjnë me situata të ndryshme që has një fëmijë në jetën e tij të përditshme dhe përgjigjet e tij të mundshme ndaj tyre. Testet e qëndrimit ndihmojnë një fëmijë të ndërgjegjësohet për gjendjen e tij aktuale të qëndrimeve dhe vlerave.

Filloni të menaxhoni stresin

Këndi pa stres është një platformë në internet e fokusuar në psikoterapi të orientuar drejt trupit
ndihmoni individët dhe kompanitë të identifikojnë pikat e stresit dhe të krijojnë
mekanizmat për menaxhimin e stresit të përgjithshëm.

info@stressfreecorner.co
Copyright © Stress Free Corner 2021 | Zhvilluar nga ?
sqAlbanian