Rexhep Mala Str. 28A, 10000 Prishtina Kosovo

 

Mbështetni organizatën dhe punonjësit tuaj.

Sherbimet e Stress Free Corner

Stresi mund të dëmtojë, por terapia mund t'ju ndihmojë ta menaxhoni më mirë. Disa lloje të terapisë mund edhe
ju pajisni me strategji për të përballuar stresin në të ardhmen, stresin e punës, apo edhe nëse thjesht keni nevojë për dikë që t'jua derdhë mendjen..!

Punonjës të lumtur

Rritja e produktivitetit

Mungesa e reduktuar

Inovacion më i madh

Strategjia e Menaxhimit të Stresit

 
Mbështetja e shëndetit mendor në punë është gjëja më e mirë për bizneset dhe kompanitë.


Qëllimi i menaxhimit të stresit nuk është thjesht reduktimi i stresit. Ka disa shembuj të stresit pozitiv siç është një promovim në punë ose përgjegjësi të reja. Ne dëshirojmë t'ju prezantojmë strategjitë dhe teknikat tuaja që do t'ju mbështesin për të përballuar në mënyrë më efektive shqetësimin, si dhe se si të shtoni më shumë stres pozitiv ose sfida stimuluese, kënaqësi dhe eksitim në jetën tuaj.

Qëllimi i menaxhimit të stresit nuk është thjesht reduktimi i stresit. Ka disa shembuj të stresit pozitiv siç është një promovim në punë ose përgjegjësi të reja. Ne dëshirojmë t'ju prezantojmë strategjitë dhe teknikat tuaja që do t'ju mbështesin për të përballuar në mënyrë më efektive shqetësimin, si dhe se si të shtoni më shumë stres pozitiv ose sfida stimuluese, kënaqësi dhe eksitim në jetën tuaj.

Trajnime në grup

Ne e kemi zhvilluar këtë platformë me qëllimin e vetëm për të ndihmuar punonjësit dhe kompanitë të identifikojnë pikat e stresit, çfarë i shkakton ato dhe të krijojnë mekanizma për menaxhimin e stresit të përgjithshëm, duke kontribuar kështu në mirëqenien e tyre fizike dhe mendore.

Filloni të menaxhoni stresin

Këndi pa stres është një platformë në internet e fokusuar në psikoterapi të orientuar drejt trupit
ndihmoni individët dhe kompanitë të identifikojnë pikat e stresit dhe të krijojnë
mekanizmat për menaxhimin e stresit të përgjithshëm.

info@stressfreecorner.co
Copyright © Stress Free Corner 2021 | Zhvilluar nga ?
sqAlbanian